Bốn Lô Đất Vàng Ở Thủ Thiêm Được Mở Bán

Bốn Lô Đất Vàng Ở Thủ Thiêm Được Mở Bán

Bốn lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa chấp thuận về việc đấu giá quyền sử dụng các lô đất do UBND TP.HCM ban hành

Bốn lô đất này nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức này có diện tích hơn 30.000 m2, thuộc khu chức năng số 3 và số 4. 

Bốn lô đất được mở bán ở Thủ Thiêm
Bốn lô đất được mở bán ở Thủ Thiêm

Lô đầu tiên ký hiệu 3-5, diện tích 6.447 m2. Lô thứ 2 ký hiệu 3-9, diện tích 5.010m2. Lô thứ 3 ký hiệu 3-12, diện tích 10.060m2. Lô thứ 4 ký hiệu 3-8, diện tích 8.570m2.

Lô 1,2,3 được đưa vào mục đích sử dụng là đất ở đô thị (khu nhà ở chung cư hỗn hợp có bố trí kết hợp chức năng thương mại – dịch vụ). Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

Bốn lô này đều có thời hạn sử dụng là 50 năm, tính từ thời điểm có hiệu lực của quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài. Đối với lô 4 là đất ở đô thị nhưng không bố trí kết hợp chức năng thương mại – dịch vụ.  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

Sở Tài Nguyên và Môi trường được giao xác định giá khởi điểm để đưa ra đấu giá. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức thực hiện và giám sát quá trình bán đấu giá. Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện thủ tục theo quy định. 

(theo báo pháp luật)

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Facebook | Youtube Nhựt Đăng Land

Trả lời

3