Showing 1–12 of 15 results

Giá: 5,7 tỷ
 • 6,4 x12,5 (80m2) DTSD: 320m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Huỳnh Tấn Phát , Nhà Bè
Giá: 6.5 tỷ
 • 4x17 (68m2) DTSD: 240m2
 • 4 PN
 • 5 WC
MT Nguyễn Thị Hương - Nhà Bè
Giá: 6.75 tỷ
 • 4×15 (60m2) DTSD: 240m2
 • 7 PN
 • 8 WC
Huỳnh Tất Phát , Nhà Bè
Giá: 6.2 tỷ
 • 5x16 (80m2) DTSD: 320m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Khu Dân Cư Anh Tuấn
Giá: 5,9 tỷ
 • 5x16 ( 80m2 ) DTSD : 320m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Huỳnh Tấn Phát ,Nhà Bè
Giá: 6.2 tỷ
 • 6.5x12.5 (82m2) DTSD: 330m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Khu Dân Cư Anh Tuấn
Giá: 6,15 tỷ
 • 6.7x12 (80m2) DTSD: 320 m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Huỳnh Tấn Phát , Nhà Bè
Giá: 6 tỷ
 • 5x16(80m2) DTSD: 320 m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Huỳnh Tấn Phát , Nhà Bè
Giá: 6,3 tỷ
 • 5x16 ( 80m2 ) DTSD : 320m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Huỳnh Tấn Phát , Nhà Bè
Giá: 6.2 tỷ
 • 5x17(84m2) DTSD : 336m2 
 • 4 PN
 • 5 WC
Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè
Giá: 4,6 tỷ
 • 4,8x13( 55m2) DTSD: 220m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Khu Sài Gòn Mới, Nhà Bè
Giá: 7,4 tỷ
 • 4×17 (68m2) DTSD : 260m2
 • 4 PN
 • 5 WC
1979, Huỳnh Tấn Phát
Call Now Button090.8889.386

Zalo