Người Việt Kiều Có Được Quyền Đứng Tên Sổ Đỏ?

Việt Kiều là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, được đứng tên sổ đỏ nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

 Thuật ngữ “Việt kiều” được dùng khá phổ biến để chỉ người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên chưa có văn bản pháp luật nào quy định thuật ngữ này. 

Theo điều 3 Luật quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt sinh sống, cư trú lâu dài ở nước ngoài. 

Do đó, người Việt định cư ở nước ngoài sẽ gồm 2 nhóm:

– Công dân Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. 

– Người gốc Việt cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. 

Việt Kiều
Người Việt Kiều Có Được Quyền Đứng Tên Sổ Đỏ?

Điều kiện để Việt kiều đứng tên sổ đỏ

Khoản 1 Điều 186 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

Đối tượng có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Khoản 1 Điều 8 Luật Nhà ở 2014 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/ND-CP, điều kiện để Việt Kiều được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam:

– Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu. 

– Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở. 

Như vậy, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được chuyển nhượng mỗi quyền sử dụng đất (không được mua riêng đất), trừ trường hợp thửa đất đó nằm trong các dự án phát triển nhà ở. 

Ngoài ra, Việt kiều còn có quyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng).

(Theo báo Lao động)

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Facebook | Youtube Nhựt Đăng Land

Trả lời

3