Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ 2021

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất năm 2021

Theo Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, quy định thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) như sau:

  • Kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người mua phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo chậm nhất là 30 ngày.
  • Người mua phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất chậm nhất là 90 ngày.

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất chậm nhất là 90 ngày, các hộ gia đình, cá nhân cần phải có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đầy đủ và đúng hạn khi làm sổ đỏ.

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ 2021
Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ 2021

 

Lưu ý, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo chậm nhất trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp cần xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

 

Cách tính tiền chậm nộp tiền phạt

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tiền sử dụng đất là một trong những khoản thu mà người sử dụng đất phải nộp khi được cấp Giấy chứng nhận. Trong trường hợp nếu không nộp thì được coi là hành vi vi phạm hành chính về thuế và sẽ bị tính tiền chậm nộp phạt.

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ 2021
Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ 2021

Cách tính tiền chậm nộp tiền vi phạm hành chính về thuế được tính như sau:

  • Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạm chậm nộp.
  • Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân hàng nhà nước. 

 

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Facebook | Youtube Nhựt Đăng Land

Trả lời

3