TPHCM chấn chỉnh quản lý về giá bất động sản

TPHCM chấn chỉnh quản lý về giá bất động sản

Vào ngày 21/5 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ông Lê Hòa Bình ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện tăng cường chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn. 

Đây dường như là động thái xử lý mạnh mẽ của ban lãnh đạo thành phố trước tình hình giá đất bất động sản bị giới đầu cơ đẩy giá lên cao dựa theo các dự án quy hoạch: trong đó có việc thành lập Thành phố Thủ Đức và đề án một số huyện lên quận. 

TP.Hồ Chí Minh chấn chỉnh quản lý về giá bất động sản

Phó chủ tịch UBND TPHCM, ông Lê Hòa Bình giao cho Sở xây dựng thành phố tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản. Đặc biệt là các dự án hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh phải đủ điều kiện quy định về luật đất đai, luật đầu tư và luật đầu tư kinh doanh bất động sản. Đồng thời kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động môi giới bất động sản, bảo đảm mọi hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật. 

UBND TPHCM cũng giao cho Sở quy hoạch – Kiến trúc, Sở tài Nguyên và môi trường, UBND các quận huyện và Thành phố Thủ Đức công bố công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận thông tin chính xác, để tránh giới đầu cơ lợi dụng thổi giá lên cao thu lợi bất chính cũng như có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường  thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá bất động sản. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án. 

(Theo báo pháp luật)

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Facebook | Youtube Nhựt Đăng Land

Trả lời

3