Tín dụng bất động sản được siết chặt trong năm 2021

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước (NHNN), NHNN đang theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Gần đây, có thông tin cho rằng nhiều ngân hàng đã quay trở lại cho vay bất động sản nhiều hơn dù sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Ngoài ra, một số ngân hàng cũng bắt đầu hạ lãi suất cho vay mua nhà. Vì lý do đó, bộ phận tín dụng các ngành kinh tế NHNN đang theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản để kịp thời xử lý.

Kiểm soát tín dụng trong bất động sản
Kiểm soát tín dụng trong bất động sản

 

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN đang theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. 

Trong trường hợp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, các tổ chức tín dụng không hạ điều kiện tín dụng, không thực hiện xem xét, xác định cho vay đối với các dự án, phương án vay vốn khả thi, khả năng trả nợ của khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành.

Thông qua các giải pháp đồng bộ nêu trên, tín dụng bất động sản đã được Ngân hàng quốc gia kiểm soát chặt chẽ, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản tiếp tục có xu hướng giảm (2018 là 26,76%; 2019 là 21,53%) và giảm mạnh trong năm 2020 (9,97%).

Kiểm soát tín dụng bất động sản
Kiểm soát tín dụng bất động sản

 

Về chính sách tín dụng bất động sản trong năm 2021, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN cho biết vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là đầu tư kinh doanh bất động sản và phân khúc thị trường có quy mô cao cấp, biệt thự, nghỉ dưỡng. Tiếp theo đó, tập trung nguồn vốn tín dụng đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có hiệu quả cao, tiêu thụ tốt, đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN cho biết sẽ điều hành linh hoạt chính sách tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, phù hợp với định hướng và phát triển chung của thị trường bất động sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh của ngành bất động sản.

(Theo vtv.vn)

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Facebook | Youtube Nhựt Đăng Land

Trả lời

3