6 trường hợp từ chối cấp Sổ đỏ và cách xử lý

6 trường hợp từ chối cấp Sổ đỏ và cách xử lý

Việc từ chối cấp Sổ đỏ cũng như là tiếp nhận hồ sơ cấp Sổ đỏ khá là phổ biến. Với quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người dân cần biết được việc từ chối đó có đúng quy định hay không và kèm theo phải biết cách xử lý khi nhận được văn bản từ chối. 

6 trường hợp từ chối cấp Sổ đỏ khi nào?

Dựa vào khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, việc từ chối các hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: 

1- Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

2- Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

3- Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo. 

4- Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định.

5- Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

6- Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án;

6 trường hợp từ chối cấp Sổ đỏ và cách xử lý
6 trường hợp từ chối cấp Sổ đỏ và cách xử lý

Khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất. 

Thời gian từ chối các hồ sơ theo các quy định trên là không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải có văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn nộp lại hồ sơ theo đúng quy định pháp luật. 

Gửi văn bản kèm theo hồ sơ cho người nộp hoặc chuyển văn bản và hồ sơ đến bộ phận một cửa, UBND xã, phường để trả lại cho người nộp. 

Cách xử lý Sổ đỏ bị từ chối 

1- Cơ quan nhà nước từ chối đúng quy định

Nếu người nộp hồ sơ không thực hiện đúng thì khi nhận được văn bản từ chối phải thực hiện theo đúng quy định. Tùy vào trường hợp mà người nộp hồ sơ có cách xử lý khác nhau. 

  • Người nộp hồ sơ viết sai thông tin. Nên cần xem lại trong mẫu đơn đã kê khai bị thiếu sót gì so với thông tin cá nhân, thông tin trong hồ sơ địa chính hoặc viết sai UBND cấp huyện nơi có đất thì sẽ phải viết đơn mới. 
  • Nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai. Người dân chỉ được nộp hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận sau khi đã có kết quả giải quyết tranh chấp đất đai mà không tiếp tục gửi đơn giải quyết tranh chấp đến Tòa án nhân dân, UBND cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định. 

2- Cơ quan nhà nước từ chối sai quy định

Không có văn bản từ chối hồ sơ hoặc lý do từ chối không đúng quy định thì người dân có nhiều cách xử lý khác nhau tùy vào tính chất, mức độ và sự lựa chọn của người dân: 

  • Khiếu nại
  • Khởi kiện hành chính
  • Kiến nghị cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ xem xét lại.

Cách 1: Khởi kiện hành chính. 

Nếu các hộ gia đình, cá nhân bị từ chối hồ sơ cấp sổ đỏ bởi các công chức xã, phường, thị trấn hoặc bộ phận một cửa cấp huyện hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thì khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có cơ quan đó.

Cách 2: Khiếu nại

Căn cứ Luật khiếu nào 2011 và Luật đất đai 2013, khiếu nại về việc từ chối hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ được, quy định như sau:

  • Người khiếu nại là người sử dụng đất chịu sự tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính mà mình khiếu nại. 
  • Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có người đại diện hợp pháp thực hiện khiếu nại trong trường hợp khiếu nại thông qua người đại diện. 
  • Còn thời hiệu, thời hạn khiếu nại hoặc đã hết thời hiệu, thời hạn mà có lý do chính đáng. 

Khiếu nại và khởi kiện hành chính là 2 cách khá phổ biến.

Khi nhận được hồ sơ từ chối cấp Sổ đỏ thì người dân cần xem xét căn cứ từ chối có đúng quy định không, nếu không đúng thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện. 

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Facebook | Youtube Nhựt Đăng Land

Trả lời

3